Turstien Fannrem-Jamtåsen-Digeråsgjerdet

29. mai 2012

Turstien Fannrem-Jamtåsen-Digeråsgjerdet 005Fannrem Vel har nylig bidratt med kr.3.300 til opprusting av turstien Fannrem-Jamtåsen-Digeråsgjerdet. Velforeningas bidrag gikk med til maskinarbeid i forbindelse med påkjøring av grusmasse langs deler av turstien. Strekninga er nå i god stand for både gående, syklende og hestekjøring. En flott turopplevelse for folk i alle aldre!

Turstien Fannrem-Jamtåsen-Digeråsgjerdet 001

Grov grus og pukkmasse er påkjørt og har bidratt til å gjøre turstien sterkere.

Turstien Fannrem-Jamtåsen-Digeråsgjerdet 002

Deler av traseen er grøftet og dreneringsrør er nedlagt.

Turstien Fannrem-Jamtåsen-Digeråsgjerdet 010

Upåklagelig utsikt fra turstien.

Turstien Fannrem-Jamtåsen-Digeråsgjerdet 012

Turen starter/slutter ved gården Jamtåsen, alt etter hvilken retning man tar.

Legg igjen en kommentar