Steinar Fandremma

21. mars 2012

Fannremsbilder-0159Sagnet sier at jutulen oppå Rokollen ble så sint da han hørte klokkene på den gamle Grøttekirka ringe, at han kasta en stor stein mot kirka.  Men han kasta ikke helt fram…….    I gamle dager, da skyssbilen fra Trondheim gikk, kunne folk på Fannrem adressere varer av ymse slag til han Steinar.  Varene kunne da hentes der.  —   Dette er to av historiene som er blitt til rundt han «Steinar Fandremma».

Da professor i historie, Gerard Schønning, reiste gjennom Orkdalen i 1773 fikk han se en bautastein som sto midt i Fandremstunet og som ble brukt til å binde hester i.  Maleren Johan F. L. Dreier laga i 1827 en akvarell av Fandremstunet med bautasteinen midt på (se bildet under). Da behovet for å binde hester etter hvert ble  mindre, ble steinen flytta litt vestover/nordover ved eiendommen vi i dag kjenner som Sundli-garden. Slik sto steinen i vegkanten i tiår etter tiår, nesten avglemt. Ikke før i 1998 dukka interessen for steinen opp att.  Lokalhistoriker Einar Leland ville at steinen skulle bli registert som et verdifullt fortidsminne. Et annet ønske var å gi steinen en mer dominerende plass i sentrumsbildet.  Etter litt korrespondanse fram og tilbake, ga Sør-Trøndelag fylkeskommune og Institutt for arkeologi og kulturhistorie tillatelse til at steinen, med registreringsnr. X6 1664 AA 22,  kunne flyttes.  Steinen er for øvrig ca. 4 meter høg og ca. 2,4 meter er over bakken. Ny plassering ble bestemt og under overvåking av en representant fra Vitenskapsmuseet, ble steinen flytta på seinsommeren 2008. Fannrem Vel sto for det praktiske arbeidet rundt flytting og ny plassering. I dag er steinen sentralt plassert foran inngangen til gamle Fannrem postkontor. Som en kuriositet bør det nevnes at arealet rundt steinen, 5 meter i alle retninger, er det riksantikvaren/staten som råder over.

phoca_thumb_l_Fannremsbilder-0104

Kilde: Årbok for Orkdal 2008  (Orkdal Historielag)