17. Mai med Orkdal Skolekorps

15. mai 2020

I år blir det en annerledes 17. mai. Men Orkdal Skolekorps vil også i år bidra med musikk for å sikre 17. mai-stemningen.
Som følge av avlyste barnetog har vi mer tid, og kan derfor besøke flere steder i kommunen. Steder vi vanligvis ikke spiller 😀

Her vil vi dukke opp:
Fannrem
Vormstad
Blåsmo
Evjen (ved Emmaheim)
Orkanger Torg
Orkanger (Nerøra)
Råbygda.

https://facebook.com/events/s/17-mai-med-orkdal-skolekorps/286828249156666/?ti=icl&__mref=mb