Informasjonsplakat satt opp ved gapahuken ved Orkla.

22. oktober 2017

Da har vi fått satt opp en informasjonsplakat ved gapahuken ved Volla.

Plakaten beskriver litt historie rundt det som ble kalt «notkast» og er

sponset av Sparebank 1.

Den tar oss tilbake i historien da det var tillatt med garn- og notfiske i Orkla.

Det er «sakset» fra boka av Stein A. Kirkaune, «Veien til Stoin».

Her ser vi hvilke steder langs etter Orkla denne fiskemetoden var mest brukt.

Boka gir oss et innblikk i liv og arbeid opp gjennom tidene.

Dersom det er noen som er interessert i å f kjøpe boka, kan dere henvende dere til

Kåre O. Kurås på telefonnummer 97091245.