Medlemskontingent 2016

15. februar 2016

Da er det nytt år og tid for medlemsgiro fra Fannrem Vel igjen. Vi håper at det også i år er mange som vil støtte velforeninga. For de som ikke mottar giro i postkassen: kto.nr. 4270.46.81792. Kontingenten er kr. 150,-. Husk å skrive på navn!
Første arrangement som er planlagt i år er Parkrennet den 12.3.16. Håper snøen holder! Stasjonsdagen blir i år den 4.juni.

Kåre Ola Kurås,
Leder i Fannrem Vel