Årsmøte 3. mars

21. januar 2016

Årsmøte FVFannrem Vel avholder årsmøte torsdag 3. mars kl.19.00 på Fannrem stasjon. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 25/2.