17. Mai med Orkdal Skolekorps

17. Mai med Orkdal Skolekorps

15. mai 2020

I år blir det en annerledes 17. mai. Men Orkdal Skolekorps vil også i år bidra med musikk for å sikre 17. mai-stemningen.
Som følge av avlyste barnetog har vi mer tid, og kan derfor besøke flere steder i kommunen.