17. Mai med Orkdal Skolekorps

17. Mai med Orkdal Skolekorps

15. mai 2020

I år blir det en annerledes 17. mai. Men Orkdal Skolekorps vil også i år bidra med musikk for å sikre 17. mai-stemningen.
Som følge av avlyste barnetog har vi mer tid, og kan derfor besøke flere steder i kommunen.

Årsmøte i Fannrem vel

Årsmøte i Fannrem vel

30. januar 2015

Vi ønsker alle velkommen til årsmøte i Fannrem vel på Fannrem stasjon tirsdag 24/2 klokken 1900. Eventuelle forslag må sendes inn til styret innen 10/2.

17. Mai 2014 på Fannrem

13. mai 2014

OBS! På grunn av feiring av Grunnlovsjubileet blir det tale og felles folketog på Orkanger fra kl. 15.00. Feiringa på Fannrem starter derfor i år en time tidligere enn vanlig med gudstjeneste klokka 10.00. Så samles vi i parken

Stasjonsdagen 9. juni 2012:

23. mai 2012

PROGRAM

11.00 Friluftsgudstjeneste i Stasjonsparken m/barnedåp. Organist Sjømæling deltar

12.00 Veteranbussen kjører i sentrumsområdene. 

12.00 Orkdal Trekkspillklubb spiller i paviljongen.

13.00 Oppmarsj og konsert med Orkdal Skolekorps. Skolekorpset marsjerer fra Orkdal helsetun til Tusenårsstedet

14.00 Edvard Øyangen

15.00 Trekning av Stasjonslotteriet

 

 

HELE DAGEN FOREGÅR

Vedtekter for Fannrem Vel

5. april 2012

 

 

 

§1   Organisasjon og formål

Fannrem Vel er en selvstendig organisasjon. Den har som formål å arbeide for forskjønning av Fannrem, og for øvrig støtte og stimulere til tiltak som bidrar til samhold og trivsel i nærområdet.

Foreninga